نازلوی
خواننده: محمد تجاسم
تنظیم: کیوان حبیب زاده
ترانه: کاوه همام
تهیه کننده: رستوران شورکولی
کارگردان: سواگوارت

 

 

 

لینک فایل صوتی آهنگ برای دانلود

 

متن ترانه:
مره نوگو، نیبه
نیشناواستی، کی بِه
تو بایی، ایَه بهار بِه
...............
تی صحرا، سنگه خُج، گرمه روز بِه، نرمه خُج،
مَرَه تی سرده نازه فوروشی؟
................
باباخان، تیرکمانه اوساده دِ لوی،
تیر بَزِه سیفید روده دیمه مِن
.................
کیشکازاک، گرمه جا، کولوشکن به دِ لوی،
بازه کون دِ کُر تی کَشا
................
ایبار دِ گَم کی، گوشا دِه، خوشکه خالَم، تی تی بِه،
عه شرطه خاشه، دیل، واترکست
...................
می گَپ‌تِرِه، هیچی، تی دیله گپ، هیچی،
تو کی حرفا، گوش بَدای؟
...............
هان دِ لوی، سیوِه سَرَم باموی
چیسه لوی، دِ چِرِه تی اَفتاو دَر ناموی؟
.............
می دیله، جَلفه جا، ایسا تِرِه رافا
بیدین ، سِخ می گوشتا دوبوی(بوشوی)
................
خوک باموی، تازه توما ، دوبوی،
تو چی لوی، تی رقض و دَسکَلا هَچی بوی
................
عَه دیمه، اَرسو یا خون دیبه، اَ خودا
اَن چیسه، هیسته دیمَم دِ(کی) لوی
.............
نازه لوی، سبزه چومه زرده موی، باز ناموی،
می واشان، نیاره عَه ورفَه، واروفا
................
تو اما، می ورجا، سیفیده جولهِ ی ، ناموی
تو با تا، می جانِه، گرمه لای بوبوی
.........
بعد دینی، هَه خوشی هم، دِ نِسا

ترجمه فارسی:
به من نگو نمیشه.. نشنیدی که میشه؟ تو بیای اینجا بهار میشه
.....
گلابیهای نرسیده ی حیاط تو، در روز های گرم خواهند رسید، ولی تو ناز سردت را به من میفروشی
.......
رنگین کمان، کمانش را برداشته و به گونه های سفید رود تیر انداخته
.......
جوجه زیر گرمای پروبال مادرش مرغ میشه، آغوشتو باز کن دختر
..........
یه بار دیگه میگم گوش کن، شاخه ی خشک هم جوانه میزنه،
دل این عاشق نزار ترکیده
.......
حرفهایم هیچ، حرفهای دلت هیچ، تو به حرفهای چه کسی گوش دادی
........
یالا دختر، صبح هم دمیده، چه شده که افتاب تو در نیامده؟
........
اعماق قلبم چشم به راه توست، ببین در گوشت تنم انگار سیخ فرو رفته است
........
خوک آمده و تمام برنجهای نورس را لگد مال کرده، اما تو چه که رقص و پایکوبی ات بیهوده بوده

روی این صورتم یا اشک است یا خون ای خدا، گونه هایم خیس شده اند دختر
.......
دختر ناز، چشم سبز ِ مو طلایی، باز نیامدی، ستون سقفم طاقت چنین برفی را ندارد
........
تو اما، لُپ سفید ، پیش من نیامدی،تو باید گرمای جانم باشی
.....
بعد میبینی همین خوشی هم دیگر کنارت نیست

ترجمه انگلیسی:
Don't tell me it wont happen/
It will, don't you hear?/
When you come, spring comes here
.........................
The green pear in your garden, turn to the ripe by the warms of the days/
Why you show me your cold love-airs?
........................
picked up her arch the rainbow /
And throws to the cheek of " Sefidroud" an arrow
................
A chick can grows to be a hen in a warm hug/
Girl why you dont open your wide hug
.................
I tell you again, the dried stick desired to blossom, listen that/ my dried body has the same desired heart to blast.
..................
You don't listen to me, not even to your hearts too/
Tell me then who you will listen to?
......................
Come-on girl, the morning sun has come/ but your sun does'nt want to come
.................
The deepest places of my heart are waiting for you/ come to see how my wrecked body is suffering too
...................
The wild boar is dancing in rice farms/ but you are dancing with useless shaking arms
.....................
Oh God,blood and tears should running down on my cheek/ oh girl look how I cried to got wet chin
................
My sweet girl, the blond green eyes, you don't come now/my heart's pillars can't stand on this heavy snow
...............
My white cheek love, you don't come/ you should wrap me with your soft arms
............ .
If you don't listen to me deeply/then you see this happiness is not arround suddenly

به اشتراک بگذارید:
برچسب‎ها : نازلوی

نظر شما:

security code