هدیه رستوران شورکولی
به مناسبت روز رشت
13 دی 00

به افتخار رشت و رشتی، به افتخار سپیدرود و داماش و به افتخار همه اونایی که رشت براشون یعنی عشق و تعصب و غرور...
این ویدیو رو برسونید به دست همه گیلک زبان های دنیا...

آخرین قطعه از پروژه هنری ...