آشپزی در طبیعت
آشپزی در طبیعت - کوه های تالش - لوبیاپلو
8 شهریور 00

نسیم و دوستان طبیعت گردش، این سری رفتن به جنگل های سرسبز و باستانی کوه های تالش و برامون لوبیاپلو درست کردن...

جای همگی خالی...

 

تهیه کننده : رستوران شورکولی

اجرا : نسیم خاصی

موسیقی : هادی حمیدی

 

inshallah