شهر و غذا با نسیم
شهر و غذا با نسیم-لاهیجان
7 شهریور 00

بعد از رشت و انزلی، این بار نوبت به لاهیجان رسید که دوربین ما همراه با نسیم بره اونجا و از زیبایی هاش و غذاهاش فیلم بگیره... پس بدون هیچ توضیح اضافی بریم برای دیدن سومین قسمت از مستند "شهر ...